Teledin

EDI solution for small and enterprise Business

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Novinky:

 • v sobotu 19. 9. 2020 od 14:00 do 18:00 hodin dojde ke krátkodobému výpadku z důvodu přesunu klíčových technologií do nového datacentra. Po dokončení servisních prací budou všechny čekající dokumenty zpracovány. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás prosím obraťte na kontaktní údaje:

  · E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

  · Telefon: +420 261 009 068

  Vážíme si toho, že využíváte našich služeb a věříme, že tato změna nám umožní zrychlit a nadále zkvalitňovat naše služby.

  Děkujeme za Vaši podporu a pochopení

 • Společnost Teledin v průběhu léta zahájí stěhování své technologické části do nových prostor na Chodově, a to v ulici V Parku na adrese V Parku 2294/2, 148 00 Praha 4, Chodov. Společnost bude rovněž výraznější měrou využívat ještě bezpečnější provoz své komunikační části v data centru ve Vídni.

 • Od 1. července 2020 došlo rozhodnutím společníků k volbě nového managementu společnosti, jednatelem společnosti se stal pan Robert Matras, jenž je zároveň CEO ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ), druhým jednatelem pak pan Štefan Sádovský. Jiří Tomášek ve funkci k 30.6.2020 skončil na základě své rezignace z důvodu odchodu do důchodu.

 • Obchodním ředitelem společnosti TELEDIN se dnem 1. června 2020 stal pan Jan Molnár ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

 • Zavedli jsme horký kontakt, který je adresnější než běžný kontakt, a to nové telefonní číslo (+420) 739 052 784

 • 19.3.2020 - I přes stav útoku coronaviru firma funguje naplno a žádný z pracovníků společnosti není dosud nakažen.

 • ISDN opět funkční: Dne 15.8. v 19:00 byl obnoven provoz datové sítě ISDN a společnost TELEDIN okamžitě začala doručovat zprávy partnerů připojených prostřednictvím protokolu OFTP/ISDN. Datová síť ISDN byla nefunkční od 13.8. 10:00. Hlavní příčinou výpadku sítě ISDN byla nekompetentnost pracovníků O2/CETIN a zároveň neochota některých servisních pracovníků opravovat závady způsobené jejich kolegy. Společnost TELEDIN bude vymáhat na O2 náhradu škody způsobené výpadkem sítě ISDN a děkuje Vám za trpělivost  v tomto krizovém období.

 • PORUCHA ISDN linek: Situace v EDI komunikaci nebyla postižena nefunkčností EDI systémů společnosti TELEDIN a ani touto společností jakkoli zaviněna, ale byla postižena zhroucením veřejné služby ISDN komunikace ve společnosti O2/CETIN vůči EDI systémům, které ISDN používají. Na odstranění poruchy, která byla předepsaným způsobem nahlášena společností TELEDIN poskytovateli této veřejné služby, se údajně pracuje. Bohužel stále linky ISDN nefungují a nefunguje ani řada telefonních spojení, která jsou na technologii ISDN založena, takže snaha se dovolat ve věci poruchy do společnosti TELEDIN je rovněž poznamenána tímto chaosem veřejné služby a firmy se často dovolají někam zcela jinam. Společnost TELEDIN je samozřejmě připravena použít i jiná spojení na EDI partnery (např. zejména Internet), ale taková možnost je samozřejmě vázána na schopnost EDI partnerů takovou komunikaci využít a není to otázka jednoho dne. Bohužel většina např. německých odběratelů na ISDN komunikaci trvá. Bohužel jsme zatím z O2/CETIN neobdrželi jasný termín odstranění této závady.

 • Opatření k NAŘÍZENÍ GDPR vyústilo rovněž k úpravě Všeobecných obchodních podmínek poskytování služby CCF.

 • Společnost TELEDIN zavedla opatření k Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - GDPR. Společnost tak činí na základě auditu Ernst&Young skupiny EDITEL a po vyškolení pracovníků společnosti koordinátorem GDPR.

 • Společnost TELEDIN rozšiřuje své služby EDI v oblasti automotive též do Maďarska, Slovinska a Chorvatska.

 • EDI symposium - Dne 25. května 2017 od 9:00 hod. v kongresovém sálu hotelu Olympik Praha 8, Sokolovská 615/138, se koná 23. ročník sympozia EDI (FACT a eB) nazvaný Elektronická komunikace v obchodních vztazích s důrazem na e-fakturaci.

 • Společnost TELEDIN se stává kompetenčním centrem v oblasti automotive v rámci skupiny GS1 Austria prostřednictvím EDITEL Austria.

 • Podle prohlášení Škoda Auto bude ukončovat užívání sítě ISDN do 31.12.2017. Poté se předpokládá využívání sítí TCP/IP (Internet) a zejména protokolu OFTP2.

 • Pro fakturaci do Škoda Auto nabízí tato společnost využívání portálu WebFAKT nebo EDI komunikace s formátem "Škoda Auto Inhouse" nebo EDIFACT (VDA) zprávu Global Invoice.

 • Škoda Auto bude vyžadovat elektronickou fakturaci od všech dodavatelů, tj. nejen od dodavatelů zapojených do výrobní logistiky, ale i od dodavatelů nevýrobních dodávek. Pro posledně jmenované připravuje Škoda Auto variantní řešení tak, aby si každý dodavatel mohl vybrat optimální způsob.

 • Archivace EDI faktur - Na minulém EDI symposiu byl uveden zajímavý závěr ředitelky odboru MV ČR o archivaci, a sice, že archivace digitálních dat na dobu delší než 5 až 10 let je elektronicky výrazně dražší než papírová archivace s tím, že s narůstající dobou archivace cena elektronického uchovávání dat stále narůstá.

 • Konference ODETTE - Ve dnech 3. a 4. prosince je ODETTE konference v Berlíně. Na programu je řada zajímavých příspěvků směrem k Rusku, rovněž informace o aplikaci nových technologií v logistice, jako např. reálné nasazení RFID.

 • AutoGration a Škoda Auto - Pro logistickou EDI komunikaci se Škoda Auto je možno též využít produktu AutoGration, vyvinutého sdružením ODETTE International pro SMEs. TELEDIN zabezpečuje tuto komunikaci se Škoda Auto včetně případných konverzí do zpráv ODETTE.

 • ODETTE doporučení pro realizaci e-fakturace - ODETTE doporučení pro realizaci e-fakturace je na stránkách ODETTE CZ.

 • Odstávka CCF centra. Provoz clearingového centra CCF bude v sobotu dne 3. prosince 2011 od 12:00 do 14:00 omezen z důvodu profylaxe s plánovaným výkonnostním upgrade hardware systému
 • Provoz clearingového centra CCF bude v sobotu dne 29. října 2011 od 12:00 do 14:00 omezen z důvodu profylaxe s plánovaným upgrade systému
 • Teledin nabízí perspektivně možnost fakturace a EDI komunikace vůči řetězcům i prostřednictvím datových schránek na základě novely vyhlášky o datových schránkách, která zavedla možnost přenášení souborů xxx.edi
 • Převod klientů EDI služeb společnosti Telefonica O2 na společnost Teledin byl již realizován
 • Pro správný výklad informace na Webu společnosti Globus pro dodavatele si Teledin dovoluje uvést, že pro dodavatele řetězců již od počátku roku 2008 zajišťuje také EDIFACT verzi D01B
 • Společnost Telefonica O2 informovala všechny své klienty, že EDI provoz, který pro ně dosud zajišťovala, převádí na společnost Teledin
 • Pro dodavatele společnosti Renault je již jedinou možností komunikace ENX, jíž Teledin je s to zajistit
 • Teledin upozorňuje na již 16. EDI symposium FITPRO, které bude 14. a 15. dubna v hotelu Olympic - viz www.komora.cz/fitpro
 • Teledin nabízí ve spolupráci s Telefonica O2 službu bezpečného dlouhodobého úložiště elektronických daňových dokladů jako možnou variantu k certifikovanému EDI archivu e-integration v SRN, kterou rovněž nabízí
 • Při fakturaci vůči řetězcům TELEDIN bude konvertovat ISDOC protokol do EDIFACTu
 • Pro OFTP2 komunikaci se Škoda Auto je připraven levnější produkt Data Interchange ODEX Enterprise SP
 • TELEDIN připravil EDI řešení elektronického platebního styku Službou CCF
 • Služby TELEDIN zabezpečují EDI pro OMV Slovensko a jeho dodavatele
 • Služby TELEDIN zabezpečují outsourcing EDI pro Pivovary Staropramen
 • TELEDIN spustil řešení selfbillingu pro Škoda Auto, též ENGDAT pro CAD EDI služba CCF je s to komunikovat prakticky se všemi řetězci včetně TESCO, MAKRO, BILLA, COOP, atd., včetně zasílání faktur s elektronickým podpisem
 • TELEDIN zabezpečuje přímé spojení pro EDI na řadu EU sítí včetně sítě GXS, ENX, DINET a INDRA (dříve Azertia)
 • TELEDIN zabezpečuje pro spojení s Fordem přístup na síť DINET a zabezpečuje službu DINET CZ
 • TELEDIN připravil realizaci EDI protokolem OFTP2 systémy ODEX Enterprise a službou DINET CZ, rovněž EDI protokolem AS2
 • TELEDIN připravuje českou verzi aplikace Darwin pro komplexní zpracování odvolávek a dalších EDI dokumentů pro Automotive. V přípravě je též verze ruská včetně služby pro spojení dodavatele s firmou Ford
 

Login

Kontakt

Teledin s. r. o.

V Parku 2294/2,
148 00 Praha 4

Tel. +420 261 009 068
Email: