Teledin

EDI solution for small and enterprise Business

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Popis společnosti TELEDIN

Společnost Teledin je softwarová firma specializovaná na řešení problematiky EDI včetně bezpečnosti EDI (tedy elektronické výměny informací na základě mezinárodních standardů) a na poskytování služeb v této oblasti včetně souvisejícího vývoje software a komunikace. Know-how firmy je hlavně v oboru počítačových komunikací na bázi standardů eBusiness / EDI (EDIFACT, ebXML, ODETTE, VDA, ANSI X12) a logistiky. Základním systémovým prostředím je UNIX (Linux) a Microsoft Windows.

Společnost Teledin vznikla počátkem roku 1992. Po svém rozběhu úzce spolupracovala s německou společností MLC Managment, Logistik und Communication Systeme KG, jež posléze získala ve společnosti Teledin rozhodující majetkový podíl. V roce 1998 se koupí společnosti MLC společností Deutsche Post AG firma stala spolu s firmou MLC součástí Deutsche Post AG, a to v rámci divize Deutsche Post Postcom. Zapojení do struktury koncernu Deutsche Post AG firmě přineslo nejen posílení stability a dalších možností rozvoje, ale hlavně významné rozšíření know-how. Po krizi z internetové bubliny došlo v Deutsche Post AG k restrukturalizaci a k soustředění se na užší portfolio služeb. Na základě této situace došlo k privatizaci společnosti Teledin, stejně jako v SRN v případě společnosti MLC došlo její privatizací k vytvoření nové společnosti e-integration, jež poskytuje nadále EDI služby v SRN, Švýcarsku a Rakousku, a je nadále též napojena na společnost Teledin. V roce 2017 do společnosti vstoupil rakouský partner specializovaný na oblast EDI komunikací, a to prostřednictvím společnosti EDITEL Austria GmbH, což pro společnost znamená významné posílení jejího akčního rádia, a to také zejména směrem na Maďarsko, Chorvatsko a Slovinsko. Společnost se v rámci této skupiny stává kompetenčním centrem hlavně v oblasti automotive.

Společnost Teledin má své sídlo v Učitelské ulici na Praze 8, kde je však dnes situováno některé technické zabezpečení a archiv. Z důvodu komunikačního a energetického zabezpečení společnost přesunula svou technologickou část do prostor bývalého bankovního výpočetního střediska na pražském Žižkově, jež jsou mohutně vybaveny komunikačními technologiemi a zajištěny vlastními energetickými zdroji (dieselagregát a mohutné UPS pole).

Společnost Teledin dodává na českém a slovenském trhu EDI řešení, a to pro bankovnictví, zejména pro elektronický platební styk, dále pro autoprůmysl, spedici a retail, a to jak jako dodávky EDI řešení a systémů, tak i poskytování EDI služeb formou outsourcingu.

V rámci nabídky EDI služeb pro autoprůmysl je nabízena i služba WebEDI, jež řeší komunikační potřebu stovek nonJIT dodavatelů v logistice Škoda Auto, jakož i v další globální společnosti. Zabezpečení EDI řešení elektronickým podpisem a šifrováním, na základě standardů, je realizováno certifikovanými produkty, používanými v českém bankovnictví. Firma spolupracuje na realizaci EDI řešení s řadou významných softwarových firem dodávajících převážně používané informační systémy (zejména systémy SAP, LCS Helios, také QaD/Minerva MFGPro, MAX a další).

Firma Teledin zabezpečila svými EDI systémy realizaci EDI mezi bankami a ČNB pro systém výkaznictví a bankovního clearingu. Řešení finančního EDI mezi Škoda Auto a jejími financujícími bankami a obdobně u dalších velkých firem (ČEZ, ŠkoFIN, Philip Morris, ..) pokračuje speciálním řešením pro SAP u dalších velkých firem a pro další bankovní domy (Komerční banka, ABN Amro a další).

Firma vytvořila a zorganizovala ve spolupráci se Škoda Auto, Komerční bankou, bankovními domy HVB Bank a Commerzbank a Českým normalizačním ústavem národní standardy pro finanční EDI řešení, tj. pro řešení typu klient – banka podle platných mezinárodních standardů (též německé ZKA standardy). Firma rovněž realizovala EDI řešení na bázi evropských standardů pro automobilový průmysl u Just-In-Time dodavatelů, též u nonJIT dodavatelů, společnosti Škoda Auto, rovněž dodavatelů společností Ford, Audi/VW, Opel, BMW, Daimler, PSA, Renault a dalších.

Pro zabezpečení outsourcingu EDI služeb firma Teledin provozuje služby Clearingového Centra Teledin (Služby CCF) a rovněž provozuje službu DINET CZ společnosti Data Interchange Plc a smluvně zabezpečuje konektivitu do sítí VAN operátorů, jako je GXS, INDRA/Azertia apod. Jak CCF tak DINET CZ nabízí služby transakce, konverze a zpracování dat pro elektronickou výměnu informací bez ohledu na komoditu, jde však zejména o řešení problematiky stovek dodavatelů v oblastech automotive a retail. Nabízí mimo jiné služby VAN operátora s mezinárodní konektivitou, a to jak se standardy EDIFACT, tak i XML podle nově přijímaných pravidel sdružení ebXML v prostředí Internetu.

V rámci služeb CCF firma Teledin zabezpečí v segmentu automotive EDI spojení do všech automobilek a rovněž vůči jejich klíčovým dodavatelům, v oblasti segmentu retail pak spojení do všech obchodních řetězců.

V CCF jsou implementovány atraktivní služby pro komunikaci, a to zejména služby VANCCF, KonvertCCF, CACCF, EmailCCF, včetně systému alertů (SMS zpráv, emailu, web), až po využití služeb pro integraci vnitřních systémů zákazníka, např. protokoly IDoc společnosti SAP či jiné „inhouse“ struktury (např. nový ISDoc). Služby CCF a DINET CZ nabízí nově též právě na trh uváděné bezpečné protokoly OFTP2 a AS2 pro autoprůmysl, jakož i řešení zpracování odvolávek, dodacích listů a faktur systémem Darwin 3 firmy Data Interchange.

Společnost Teledin je členem ODETTE, registrovaným dodavatelem Škoda Auto a VW AG, je členem Hospodářské komory ČR, a její představitelé ji zastupují ve významných organizacích a platformách, jako je Technologický výbor ODETTE Int. (evropská automobilová asociace), UN/CEFACT FITPRO (standardizační orgán United Nations pro e-business), představenstvo Hospodářské komory ČR, výkonný výbor ICC ČR apod. Kontakt na služby společnosti Teledin lze nalézt i na webech Škoda Auto a ODETTE. Společnost Teledin byla dlouholetým partnerem firmy Digital Equipment, poté uzavřela partnerskou smlouvu se společností IBM ČR. Je partnerem firem Logica, Minerva QaD, LCS a zejména na poli EDI jedné z vedoucích evropských poskytovatelů EDI služeb a řešení, jímž je společnost Data Interchange Plc z UK. Společnost Teledin se dlouhodobě podílí na problematice elektronické fakturace, kterou pro své zákazníky zabezpečuje, a v souvislosti s tím též připravila pro FITPRO a GS1 ČR návrh novely vyhlášky o užívání a provozování informačního systému datových schránek s cílem využití datových schránek i pro případné účely EDI. Ve spolupráci se společností Telefónica O2 bude společnost Teledin rovněž nabízet ukládání EDI daňových dokladů v souladu s českými právními předpisy do "Důvěryhodného dlouhodobého úložiště elektronických dat".

 

Login

Kontakt

Teledin s. r. o.

V Parku 2294/2,
148 00 Praha 4

Tel. +420 261 009 068
Email: