Teledin

EDI solution for small and enterprise Business

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Nabídka outsourcingu EDI řešení pro automobilový průmysl Službou DINET CZ

Služba DINET CZ

DINET je VAN sítí společnosti Data Interchange Plc. DINET CZ představuje přístupový bod služby DINET na EDI systému v Praze, který v dohodě s Data Interchange Plc provozuje společnost TELEDIN. DINET CZ nabízí uživatelům k dispozici efektivní a levnou službu s nástroji na výměny jak EDI zpráv všech typů, tak i non-EDI dat mezi obchodními partnery. Služba je zaměřena zejména na oblast automotive.
DINET je fault tolerant služba s dostupností 24x7 nabízející mimořádně vysokou průchodnost dat. Umožňuje firmám plně nahradit interní nákladné EDI vybavení a realizovat EDI formou outsourcingu s úsporou investic, jakož i nákladného vysoce specializovaného EDI personálu.

Propojovací dohody

Služba DINET je s to propojit své uživatele na řadu světových VAN providerů tak, aby vznikla globální VAN síť, jež dokáže spojit firmy, jež užívají služeb různých providerů prakticky na celém světě. DINET dokáže propojit obchodní partnery využívajících služeb všech významných VAN providerů (řada menších není uvedena):

 • GXS
 • Easylink
 • Tradanet
 • Covisint
 • IBM IE
 • BT EDI*Net
 • Inovis/OCS
 • EDIServ
 • Telefónica
 • Sterling
 • BT Infonet
 • T-Systems
 • Azertia

Přístupové protokoly

Ke službě DINET se lze připojovat s těmito protokoly:

 • OFTP (TCP/IP, vytáčená - dial-up, ISDN, X.25)
 • AS2
 • FTP
 • SFTP

Vlastnosti

Proaktivní konektivita (Forwarding)

DINET zabezpečuje proaktivním způsobem EDI připojení na zákazníka a zašle mu EDI data, které mu došly od obchodních partnerů tohoto zákazníka, neprodleně po jejich přijmutí tak, aby zákazník nemusel sám realizovat připojení a zjišťovat zda mu něco do jeho schránky dorazilo či nikoli.

Konverze

DINET dokáže konvertovat obchodní dokumenty z formátů používaných obchodními partnery zákazníka do formátů požadovaných zákazníkem. Příslušné mapy jsou vytvářeny a udržovány DINET service týmem.

E-mailové notifikace

DINET disponuje možností e-mailového vyrozumnění zákazníka o všech stavech jím přijímaných či odesílaných obchodních dokumentů (EDI zpráv), tj. zda např. čekají až budou vyzvednuty, zda byly úspěšně odeslány či zda došlo k nějaké chybě při jejich zpracování.

 

Login

Contact

Teledin s. r. o.

V Parku 2294/2,
148 00 Praha 4

Tel. +420 261 009 068
Email: