Teledin

EDI solution for small and enterprise Business

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
There are no translations available.

SLUŽBY  CCF TELEDIN

Základní služby clearingového centra CCF Teledin

Společnost TELEDIN nabízí služby clearingového centra CCF jako velmi levnou formu outsourcingu EDI (EDI - elektronická výměna dat). CCF nabízí transakční, konverzní a databázové služby. Pojetí clearingového centra CCF umožňuje přímé napojení do vnitropodnikových ekonomických informačních systémů. Nabízí několik možností EDI komunikace na bázi struktur EDIFACT, XML, SAP IDoc, LCS Helios, ISDoc, či libovolný gramotný „inhouse“ zákazníkova ERP systému. CCF umí konvertovat zprávy mezi různými formáty (EDIFACT, XML, IDoc, obecně „inhouse“, atd.). Není tak třeba pořizovat nejen vlastní komunikační systém, ale ani konverzní EDI systém. Vzniká tím mimo jiné i úspora investic, a to značná. Díky této službě je možno komunikovat s více partnery, kteří mají různé komunikační systémy a dříve bylo nutno definovat pravidla pro každého zvlášť. CCF funguje jako VAN operátor a tím zabezpečuje nutnou komunikaci s různými dalšími komunikačními uzly. Klientům CCF to přináší výhodu jednoho přípojného bodu pro celou datovou síť. CCF na sebe přebírá zodpovědnost za doručování zpráv v odpovídající kvalitě a termínech. V rámci nabídky služeb CCF je společnost Teledin po dohodě se společností Telefónica O2 připravena nabídnout službu dlouhodobého elektronického archivu, jako službu „Důvěryhodné úložiště daňových dokladů“, jež splňuje všechny zákonné požadavky na uchovávání elektronických daňových dokladů a jejich dlouhodobou průkaznost.

Nabízené základní služby systému CCF:

Virtuální schránka – tzv. „mailbox“, tj. virtuální prostor pro klienty CCF umožňující přístup ke všem službám, včetně konverze, archivace a notifikace.

VANCCF – poskytuje všechny služby VAN operátorů – přeposlání zprávy do schránky příjemce na CCF, přeposlání do sítí ostatních VAN operátorů. VANCCF umožňuje přeposílání i do zahraničí, má konektivitu na mezinárodní sítě, zejména GXS, ENX, INDRA, EasyLink, DINET a další. K VANCCF je možno se připojit protokoly FTP, FTPs, HTTP, HTTPs, OFTP, OFTP2, AS2, X.400, a to jak po TCP/IP (Internetu), tak po ISDN či IP VPN.

ForkCCF – tato služba umožňuje poslat jednu konkrétní zprávu více příjemcům. Pro každého příjemce mohou být nadefinována jiná pravidla.

KonvertCCF –konvertovací služby. Klient nepotřebuje vlastní konvertor a tuto službu získává v CCF. V rámci této služby lze požadovat i vývoj map pro všechny aktuální či budoucí zprávy.

AlertCCF – služba umožňující upozornit na klientem definovaný stav. Alerty je možno směřovat na SMS nebo email.

EmailCCF – komunikace mezi klientem a CCF při které se využívají služby emailových serverů. CCF umožňuje přijímat zprávy jako emaily, umožňuje zprávy zasílat na emailové adresy. Navíc umožňuje emailovou adresu použít jako cíl notifikace nebo alertu.

CACCF – rozšiřuje služby nad zprávami o šifrování a certifikaci zpráv. Potvrzuje se jejich pravost a jejich nezměněný obsah. Služba CACCF umožňuje použít buď oficiální elektronické klíče na základě kvalifikovaného certifikátu zákazníka nebo podepisuje za zákazníka klíčem na základě vlastního kvalifikovaného certifikátu a mandátní smlouvy se zákazníkem.

Rozsah služeb CCF TELEDIN

Základním územím pro nabídku a správy VAN služeb je celá Česká republika a Slovenská republika.

S rostoucím dosahem mezinárodní výměny dat Teledin operuje i na zahraničních územích přímo nebo prostřednictvím svých smluvních partnerů.

Zahraničí

Služby nabízené firmou Teledin jsou v zahraničí realizovány kontraktační kooperací s VAN operátory

· ECODEX – Austria

· AVENUM – Austria

· MATAV – Hungary

· e-integration – Germany

· Data Interchange DINET – United Kingdom

Zastoupení na Slovensku

· IPN Data – Slovakia, Zvolen – obchodní zastoupení

Zastoupení v SRN

· Reprezentace prostřednictvím partnerské společnosti e-integration v SRN (následovník Deutsche Post Postcom)

Poskytování datových služeb X.400

· Dial Telecom (broad net and backbone INTERNET provider)

Teledin spravuje českou národní administrativní X.400 doménu SPT400 – CZ Mail. Tato doména je způsobem typu peer-to-peer propojena se značným počtem X.400 administrativních domén, jakož i privátních domén po celém světě (světová konektivita).

Interconnections – spojení s VAN operátory mezinárodně

Prostřednictvím kontraktů Teledin zajišťuje dostupnost sítí společností

· GXS

· ENX

· EasyLink

· Ford Extranet

· Sterling

· MATAV

· DIP DINET

· INDRA (Azertia)

· SPT400 (a prostřednictvím této služby i spojení na ADMD ve světě – např. Telebox400)

 

Login

Kontakt

Teledin s. r. o.
Seifertova 85
130 00 Praha 3
Tel. (+420) 221 015 250
Fax. (+420) 221 015 289
Email: