Teledin

EDI solution for small and enterprise Business

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
There are no translations available.

SLUŽBY PRO ELEKTRONICKOU FAKTURACI

OBECNÝ POPIS

V současné době dodavatel na 99 % vytváří faktury pomocí počítače, jež se na straně příjemce stejně zpracovávají. PROČ se tedy zasílají pomalu poštou NA PAPÍŘE ?

Služba pro e-Fakturaci pomocí Clearingového centra CCF Teledin přináší možnost vnější integrace fakturačního procesu (i jiných obchodních procesů, např. e-Objednávka, atd.) mezi fakturujícím dodavatelem např. obchodního řetězce a tímto řetězcem prostřednictvím sítě Internet či jiných datových sítí (GXS, IBM/AT&T, ISDN apod.).

Několik obecných faktů vyplývajících z aktuálně platné legislativy (včetně evropské):

 1. Elektronická faktura může a nemusí být podepsána elektronickým podpisem
 2. Elektronická data nejsou dokladem, dokladem se stávají pokud je zaručena autenticita (byl doklad opravdu vystaven tím kdo je podepsán) a integrita (nebyl při doručování zfalšován)
 3. O tom jak bude zaručena autenticita a integrita dokladu rozhoduje příjemce faktury, který musí s daným způsobem výměny dokladů souhlasit
 4. Způsobů jak to zajistit je celá řada, soubor podepsaný elektronickým podpisem či zaslaný prostředky EDI je nejjednodušší, protože umožňuje s doklady dále pracovat výhradně prostředky výpočetní techniky, a to bez ztráty autenticity a integrity

STRUKTURA SLUŽBY

Služba pro e-Fakturaci pomocí Clearingového centra CCF Teledin umí konvertovat obchodní dokumenty mezi různými formáty (EDIFACT, XML, SAP IDoc, LCS Helios inhouse, a struktury dalších informačních systémů). Díky této službě je možno komunikovat s více partnery, kteří mají různé komunikační systémy. CCF funguje jako VAN operátor, což přináší výhodu jediného nutného přípojného bodu pro komunikaci se všemi partnery, a to pomocí elektronických dokumentů s datovou strukturou svého vlastního informačního systému.

NABÍZENÉ SLUŽBY

 • Zajištění integrity
 • Zajištění autenticity
 • Zajištění archivace
 • Zajištění převoditelnosti do čitelné podoby
 • Zajištění doručitelnosti (komunikace)
 • Zajištění konverze

Služba pro e-Fakturaci pomocí Clearingového centra CCF Teledin zabezpečuje uvedené potřeby firem pomocí portfolia podpůrných služeb, jimiž jsou zejména: Virtuální schránka, VANCCF, KonvertCCF, CACCF.

VÝHODY

Celé řešení e-Fakturace službou CCF je outsourcingem EDI. Přináší výhody elektronické komerce, Internetu, možnosti zabezpečení šifrováním a elektronickým podpisem, či prostředky EDI. Využívá se služba a tím odpadá implementace, technická zařízení, týmy, a také starosti. Firma získává nástroj pro zefektivnění své činnosti. Odpadají investiční náklady na speciální hardware a software, neboť služba představuje čistou nákladovou položku, a uspoří se drahý odborný EDI IT personál. Elektronická faktura je doručena svému příjemci ihned.

 

Login

Kontakt

Teledin s. r. o.

V Parku 2294/2,
148 00 Praha 4

Tel. +420 261 009 068
Email: