Teledin

EDI solution for small and enterprise Business

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Vývoj EDI

Pojem EDI je pro mnoho lidí úzce spjat s pojmem EDIFACT a tedy s nějakou (relativně složitou) datovou strukturou předepsanou normalizačními výbory organizace UN/CEFACT. Skutečně v polovině 90. let, kdy měl EDIFACT za sebou více jak dvacetiletý vývoj, byl spolu s komunikačními protokoly řady X. 400 chápán jako jediný univerzální prostředek pro EDI řešení. EDI je ovšem definováno obecněji jako datové propojení aplikací s následujícími předpoklady:

 • předávání strukturovaných dat
 • standardní tvar zpráv
 • využití služeb telekomunikací
 • vyloučení manuálních operací

O standardizaci EDI řešení se starala a zajišťovala hlavně oborová sdružení výrobců – např. ODETTE, EDIFICE, EANCOM, atd.
V druhé polovině 90. let nastal ale masivní rozvoj internetu a zvláště webu a webových aplikací. Důsledkem tohoto bouřlivého rozvoje byl i vznik jazyka XML a jeho masivní prosazování hlavně ze strany poskytovatelů IT řešení; XML se stal synonymem e-byznysu. Téměř v každé publikaci o XML je jako hlavní oblast předpokládaného nasazení uvedeno EDI aniž by autoři řekli i B (jak?). Jde většinou o zbožná přání jak přimět velký byznys aby se vrhl do světa XML.
Všichni kdo přicházejí do styku se světem XML si uvědomují nebezpečí vznikající z živelného nasazování XML technologie. Vývoj v XML vyžaduje hluboké prozkoumání struktury obsahu a i oběhu dokumentů a při vývoji DTD a Schémat by se mělo nejdříve zjistit co již bylo uděláno v dané oblasti či oboru. Houfně vznikají sdružení (hlavně v USA), která se snaží přijmout závazná doporučení pro danou oblast či obor.

Vznik ebXML

UN/CEFACT zahájil v roce 1996 ve spolupráci s ANSI ASC X12 práce na nové generaci elektronického obchodu založené na objektových technologiích – tzv. OO modeling. Základem byla CORBA (viz EDIFACT Working Group – EWG). V průběhu prací ale začal velký „řev“ okolo XML. Co dál?
Největší hráči působící ve stejné oblasti byli v té době:

 • RosettaNet – velké sdružení zaměřené na řetězce
 • BizTalk – aktivita Microsoftu
 • OASIS Organization for the Advancement of Structured Information Standards

CEFACT se rozhodl „ovládnout“ XML a dohodl se s nejvlivnějšími členy OASIS, že udělají něco a založili sdružení ebXML. Cílem byla synergie předností obou členů: CEFACT – zkušenosti s EDI, uživatelská základna, vládní podpora, UN hlavička; OASIS – XML experti, výrobci a dodavatelé IT technologií.
V listopadu 1999 vydávají „Terms of Reference” ve kterých proklamují čeho chtějí dosáhnout:
UN/CEFACT and OASIS have joined forces to initiate a worldwide project to standardize XML business specifications. UN/CEFACT and OASIS have established the Electronic Business XML initiative to develop a technical framework that will enable XML to be utilized in a consistent manner for the exchange of all electronic business data. Industry groups currently working on XML specifications have been invited to participate in the 18-month project. A primary objective of ebXML is to lower the barrier of entry to electronic business in order to facilitate trade, particularly with respect to small- and medium-sized enterprises (SMEs) and developing nations. We welcome your participation in this important effort.
ebXML Mission:
To provide an open XML-based infrastructure enabling the global use of electronic business information in an interoperable, secure and consistent manner by all parties.

Byly vytvořeny pracovní skupiny ebXML, které měly primárně vypracovat „Requirement Specification“ jež předepisovaly jak věci řešit, místo aby popsaly postup řešení.

Architektura ebXML

Obvykle se architektura dělá na základě požadavků, ale ebXML zahájila práci tím, že definovala architekturu na nejvyšší úrovni. Hlavní potíž je v tom, že vznikly dvě architektury:

 • Architektura pro SW zahrnující technickou infrastrukturu – produktová architektura (vypracovaly týmy OASIS)
 • Architektura pro systémovou analýzu a vývoj – procesní architektura (týmy CEFACT)


Produktová architektura

Messaging Services

 • standardní cesta jak si vyměňovat zprávy
 • „payload“ – může a nemusí být XML dokument
 • přesměrování k aplikaci
 • MS nediktuje žádný transportní mechanismus (SMTP, HTTP, FTP, X.400) ani datovou síť
 • protokolově neutrální

Registry

 1. databáze položek, které podporují elektronický obchod. Registry uchovávají informace o položkách, které jsou skutečně uloženy v repositářích
 2. typy informací, které jsou ukládány o jednotlivých položkách
 3. XML schema obchodního dokumentu
 4. definice komponent knihovny pro modelování obchodních procesů
 5. obchodní podmínky/smlouvy partnerů

Registry i repositáře můžeme chápat jako databáze. Položky v repositářích jsou vytvářeny, upravovány a vyřazovány na základě požadavků na registry. Není specifikována konkrétní implementace – pouze jak aplikace přistupují k registrům. Minimální informační model, kterému musí registry vyhovovat.
Trading Partner Information

 • Collaboration Protocol Profile (CPP) – definice (DTD a XML Schema) XML dokumentů, které specifikují detaily jak je příslušná organizace schopná provádět byznys elektronicky. CPP – lokalizační údaje, typy sítí, protokoly, bezpečnost, (reference do BPSS). V CPP jsou všechny důležité technické parametry organizace
 • Collaboration Protocol Agreement (CPA) – definice (DTD a XML Schema) XML dokumentů, které specifikují detaily jak dvě organizace se mají dohodnout – kombinace dvou CPP. CPA – určeno aplikacím pro řízení obchodu mezi dvěma partnery. CPP/CPA diskutuje obecné problémy, ale nespecifikuje konkrétní parametry jak se to má udělat

Business Process Specification Schema (BPSS) definice (DTD a XML Schema) XML dokumentů, které popisují jak organizace provádí svůj byznys – celkový byznys proces, role, transakce, používané byznys dokumenty, dokument „flow“, právní aspekty, bezpečnostní aspekty, úroveň obchodních dohod, status.
Pozn: ebXML infrastruktura je modulární a s několika výjimkami mohou být jednotlivé komponenty nasazeny samostatně, tj. zřídka se na sebe odkazují.
BPSS jsou určeny pro aplikace, které konfigurují parametry obchodu prováděného elektronicky.
MS mohou být nasazeny zcela nezávisle i když hlavička zprávy může mít odkaz na CPA; ebXML „compliant“ registr může uchovávat jakýkoliv typ objektu i non-XML(i EDIFACTovou zprávu), ale komunikace s registrem musí vyhovovat MS parametrům.
Procesní architektura
Založena na UN/CEFACTové Unified Modeling Methodology (UMM) a jeho Meta Modelu (MM). Specifický způsob jak provádět popis byznys procesů od analýzy k implementaci.
Unified Modeling Language (UML) – jazyk pro vytváření informačních modelů. BPSS je podmnožina MM.
Zjednodušené postupy a pomůcky pro tvorbu BPSS:

 • Business Process Analysis Worksheet & Guidelines
 • worksheety pro tvorbu XML dokumentů
 • BP editory – vedou uživatele při shromažďování nutných informací a vytvářejí XML dokumenty – specifikace byznys procesů
 • Catalog of Common Business Processes – vzory byznys procesů
 • E-Commerce Patterns - příklady
 • Core Components – základní informační elementy

MM specifikuje všechny položky, které mají vypadnout z analýzy a jejich vzájemné vztahy. Ideálně je MM vytvořen průchodem celým UMM procesem. Velice náročné – zjednodušené postupy a pomůcky pro analytiky a netechnické pracovníky jak získat nutné informace pro BPSS
Core Components jsou jako "common business objects" používány i v jiných metodologiích. Hlavní části práce na CC jsou:

 1. metodologie
 2. Analýza stávajících byznys dokumentů a byznys procesů
 3. Harmonizace
 4. Vytvoření „doménových“ komponent
 5. jmenné konvence – popis částí jména CC – ISO 11179 a pravidla pro vytváření jmen
 6. katalog CC - úvodní katalog CC

V květnu 2001 byla ve Vídni uspořádána závěrečná konference, kde byly přijaty výsledky práce („Requirement specifications“) jednotlivých pracovních skupin a okamžitě se začalo s pokračováním na nedokončených a rozpracovaných specifikacích.
V rámci těchto pokračujících prací OASIS vyvinula nový jazyk UBL (Universal Business Language). UBL je XML schéma umožňující vytváření ebXML Core Components.

ISO normy ebXML

Práce v jednotlivých komisích intenzivně pokračovaly a v květnu 2004 mezinárodní standardizační organizace ISO vydala výsledky práce jako technické specifikace ISO/TS 15000. Nové řada norem, značená 15000 s obecným názvem XML e-byznys, zahrnuje čtyři části, které odpovídají ebXML specifikacím:

 • ISO 15000-1: ebXML Collaborative Partner Profile Agreement
 • ISO 15000-2: ebXML Messaging Service Specification
 • ISO 15000-3: ebXML Registry Information Model
 • ISO 15000-4: ebXML Registry Services Specification

V současné době se nejvíce rozvíjejí práce na implementaci ebMS a ebReg/Rep a je již k dispozici několik produktů vhodných pro rutinní nasazení.

ebXML a webové služby

Pojem webové služby je v současné době velmi aktuální. Jaký je vztah k ebXML a v čem se liší? Vyskytují se názory, že tyto dvě technologie soupeří o místo na slunci, protože na první pohled se zdá, že jsou určeny pro stejné potřeby. Pravda je, že ebXML je příklad webových služeb.
Webové služby mají svůj základ v internetu a jsou zaměřeny na automatizaci původní manuální interakce s webovými stránkami naproti tomu ebXML má svůj základ v EDI a je zaměřen na byznys procesy. Vyžaduje-li služba komplexní scénář (např. nabídku, odpověď, objednávku, potvrzení a další) potom ebXML poskytuje rámec pro procesní interoperabilitu, kdežto webové služby jenom technologii.
Jestliže chcete automatizovat komplexní byznys procesy společné celé obchodní komunitě, obraťte se na ebXML.
Jestliže chcete automatizovat jednoduché webové transakce využijte nástrojů webových služeb.
V následující tabulce je provedeno srovnání ebXML a webových služeb z různých hledisek.

standard ebXML Web služby
účel automatizace byznys procesů automatizace web transakcí
základy EDI a B2B spolupráce Internet / web stránky
zaměření na byznys - procesy a sémantiku technologii – transakce a transport
vytvořeno UN/CEFACT &OASIS standardizační organizace dodavatelé IT (IBM, Microsoft, Ariba aj.) později některé přejaty W3C
registry ebXML RIM &ebXML RSS UDDI
procesy ebXML BPSS proprietární – XLANG (MS), WSFL (IBM)
služby ebXML CPP & CPA WSDL
sémantika Core Components, UBL není
transport zpráv ebMS (založeno na SOAP s dodanou bezpečností a spolehlivostí) SOAP, SOAP-RP
 

Login

Contact

Teledin s. r. o.

V Parku 2294/2,
148 00 Praha 4

Tel. +420 261 009 068
Email: