Teledin

EDI solution for small and enterprise Business

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
There are no translations available.

Nabídka EDI řešení pro komunikaci

podle standardů automobilového průmyslu


Standardy automobilového průmyslu jsou určovány evropskou organizací ODETTE (Organisation for Data Exchange by TeleTransmission in Europe - sdružení evropských výrobců automobilů) resp. německým sdružením automobilového průmyslu VDA (Verband der Deutschen Automobilindustrie).

Pro přenos zpráv se zásadně používá komunikační protokol OFTP (Odette File Transfer Protocol), který historicky používá datovou síť X.25 (zcela na ústupu) nebo v současné době stále více sítě ISDN a TCP/IP (Internet). V současné době se rovněž zavádí EDI komunikace bezpečným protokolem OFTP2 po těchto sítích, a rovněž protokolem AS2 (používají zejména korejské automobilky).

Teledin je připraven řešit i případné další požadavky na EDI komunikaci v jiných oblastech (např. s bankami, prodejními řetězci apod.), a to jak na základě klasických standardů (EDIFACT), tak v prostředí Internetu (XML a připravovaná doporučení ODETTE či ebXML).

Pro automobilový průmysl Teledin nabízí řadu variant řešení EDI komunikací (3 varianty vlastního EDI systému zákazníka) postavených, kromě na vlastních produktech Teledin, též na produktech předních evropských firem působících na tomto trhu (Data Interchange Plc, Seeburger AG), a rovněž řešení spočívající na outsourcingu EDI službou CCF Teledin, popř. DINET CZ, jež nahrazuje investice do EDI vlastního systému touto službou.

Firma Teledin nabízí rovněž tyto další související služby:

 1. přidělení ODETTE ID
 2. konzultace a školení k použití ODETTE metodiky
 3. konzultace a školení k integraci EDI systému do logistických procesů zákazníka
 4. konzultace k vytvoření rozhraní mezi uživatelským informačním systémem a EDI nadstavbou

První varianta - produkty firmy Data Interchange Plc

Nabídka EDI řešení pro automobilový průmysl na platformách LINUX a Microsoft Windows

EDI*AUTO DI

K dispozici je řešení britské firmy Data Interchange Plc používaná v automobilovém průmyslu. Jedná se o standardní EDI server pro výměnu zpráv OFTP, AS2 nebo OFTP2 protokolem včetně konverze a servisních funkcí a s nabídkou opčních modulů a služeb pro tisk zpráv, integraci s ERP systémy, vzdálený dohled, správu a nastavování EDI serveru apod. Toto řešení je připraveno pro dodavatele evropských i neevropských výrobců (VW, Škoda Auto, Opel, Ford, BMW, DAF, VOLVO, Scania, PSA, DaimlerChrysler, Toyota, Renault, atd.).

Představuje standardní řešení EDI nadstavby postavené na platformách LINUX (SuSE)a Microsoft Windows. Toto řešení předpokládá, že komunikační server data předává aplikaci resp. je přebírá od aplikace, která je součástí informačního systému uživatele, prostřednictvím sdílených adresářových služeb na síti LAN (např. NFS). Předepsaným komunikačním prostředkem pro vnější komunikaci je rovněž přenosový protokol OFTP po datových sítích X.25, Internetu nebo IP síti (pevná linka) či ISDN. Uvedené řešení umožňuje současně zpracovávat všechny typy zpráv (nejčastěji používané zprávy jsou VDA 4905, 4906, 4913, 4915, DELINS, AVIEXP, DELFOR, ENGDAT apod.) v různých standardních formátech (EDIFACT, ODETTE, VDA) pro různé partnery EDI výměny. Tento produkt doporučujeme zejména pro CAD výměny vzhledem k vlastnosti (Restart Option) protokolu OFTP, umožňující bezproblémový přenos velkých (GB) CAD souborů.

Řešení obsahuje správu kmenových dat, odesílání a příjem zpráv, přímé zpracování zpráv, menu systém, přímou podporu komprese přenášených dat, automatickou obnovu spojení a pokračování v přenosu po chybě přenosu, individuální výběr času pro komunikaci, odesílání a příjem souborů s různou strukturou, archivní soubor (logy) komunikačních procesů, automatický chod po dobu 24 hodin denně.

Tato varianta představuje standardní automaticky fungující řešení pro bezobslužný nepřetržitý provoz s nejvyššími nároky a je vhodná pro všechny typy zpráv, včetně „Just-In-Time“ zpráv.

Produkt EDI*AUTO DI je modulární řešení EDI aplikace postavené na platformě Microsoft Windows (popř. SuSE LINUX) a skládá se z těchto modulů (základních a opčních - výběr objednávkovým listem):

PRODUKTY
základní moduly EDI*AUTO DI:
Modul ODEX Enterprise - řídící a konverzní modul
Jednoduchý řídící modul pro konverze - BOROMA
Opčně místo modulu BOROMA konvertor DI XE/XLate
Opčně modul DARWIN 3 jako GUI pro práci s odvolávkami
nastavení konvertoru pro 1 zprávu a spojení s 1 partnerem
ODETTE zprávy pro EDI partnera
VDA zprávy pro EDI partnera
EDIFACT zprávy pro EDI partnera
ostatní zprávy
zprovoznění EDI komunikace
tiskový modul pro 1 zprávu
systémový software
Microsoft Windows (XP, 2003) popř. SuSE Linux
opčně Eicon X.25 Connect – vzdálený přístup
hardware
opčně EICON karta (např. S91 X.25/ISDN PCI + konektor)

Pro zajištění komunikace musíte mít zřízenu přípojku k datové síti (Internet nebo IP síť či ISDN) a PC musí být vybaveno příslušnou vhodnou komunikační kartou (popř. router na síti LAN) , se kterou musí být kompatibilní příslušná základní deska PC. Firma Teledin je připravena zajistit kompletně celou dodávku všech potřebných komponent včetně zřízení připojení.

Druhá varianta – LINUX produkt Teledin

Nabídka EDI řešení pro automobilový průmysl zejména pro Škoda Auto na platformě LINUX

EDI server EdiLinx

Představuje standardní řešení EDI nadstavby postavené na operačním systému LINUX. Řešení předpokládá, že komunikační server data předává aplikaci resp. je přebírá od aplikace, jež je součástí informačního systému uživatele, prostřednictvím sdílených adresářových služeb na síti LAN (např. NFS) či jiným spolehlivým způsobem. Předepsaným komunikačním prostředkem pro vnější komunikaci je přenosový protokol OFTP (Odette File Transfer Protocol) po datové síti X.25, TCP/IP či ISDN.

Uvedené řešení postavené na produktu EdiLinx Teledinu umožňuje současně zpracovávat různé typy zpráv v různých standardních formátech (EDIFACT, ODETTE, VDA) pro různé partnery (zpracovávat tedy současně např. pro VW, Škoda Auto, Ford, BMW, Opel a další) EDI výměny.

Tato varianta představuje standardní automaticky fungující řešení pro bezobslužný nepřetržitý provoz s nejvyššími nároky a je vhodná pro všechny typy zpráv, zejména „Just-In-Time“ zprávy.

V případě, že současný informační systém uživatele nemá EDI rozhraní, tj. není schopen exportovat resp. importovat data potřebná pro vytvoření resp. zpracování příslušné zprávy, je možno ke komunikačnímu serveru připojit modul zpracování zpráv pod Windows, který bude potřebná zpracování dat provádět autonomně s manuální podporou. Teledin rovněž nabízí vývoj navazujících logistických aplikací „ušitých na míru“ podle potřeb zákazníka.

Nabídka modulů

PRODUKTY
základní moduly EdiLinx:
EDI*CON*ODETTE - řídící a konverzní modul
EDI*FTS - modul pro řízení komunikací při EDI výměně
EDI*OFTP/X.25/ISDN
nastavení konvertoru pro 1 zprávu a spojení s 1 partnerem
ODETTE zprávy pro Škodu Auto
VDA zprávy pro Škodu Auto
EDIFACT zprávy pro Škodu Auto
ostatní zprávy
zprovoznění EDI komunikace s partnerem
tiskový modul pro 1 zprávu
administrátorské prostředky (volitelné)
systém COBS – monitorovací a archivní moduly
systémový software
SuSE Linux
Eicon X.25 Connect – vzdálený přístup
hardware
EICON karta (např. S91 X.25/ISDN PCI + konektor)

Třetí varianta - produkt firmy Seeburger

EDI řešení pro automobilový průmysl na platformě Microsoft Windows

Business Integration Server BIS

Představuje vysoce výkonný EDI systém pro komplexní řešení vnitřní i vnější komunikace podniku mezi různými aplikacemi, pro různé byznys procesy, s různými EDI partnery a do všech známých datových sítí postavený na operačním systému Microsoft Windows. Toto řešení předpokládá, že komunikační server data předává aplikaci resp. je přebírá od aplikace, která je součástí informačního systému uživatele, prostřednictvím sdílených adresářových služeb na síti LAN (např. NFS). Předepsaným komunikačním prostředkem pro vnější komunikaci je rovněž přenosový protokol OFTP po datových sítích X.25, Internetu nebo IP síti (pevná linka) či ISDN. Uvedené řešení umožňuje současně zpracovávat všechny typy zpráv (nejčastěji používané zprávy jsou VDA 4905, 4906, 4913, 4915, DELINS, AVIEXP, DELFOR, ENGDAT apod.) v různých standardních formátech (EDIFACT, ODETTE, VDA) pro různé partnery EDI výměny.

BIS je komunikačním jádrem vůči světu EDI. BIS obsahuje transakční, konverzní a databázové systémy. Unikátní technologie umožňuje přímou implementaci do vnitro¬podnikových informačních systémů. Nabízí několik možností přístupů pro integraci do IS firmy, EDI komunikace na bázi standardizovaných struktur, jakož i známých proprietárních struktur dat. BIS je tedy nástrojem pro EAI (integrace podnikových aplikací) a BPI (integrace a řízení byznys procesů), a to jak pro interní tak pro externí aplikace.

BIS tedy dokáže konvertovat zprávy mezi různými formáty (EDIFACT, XML, IDoc, SMS, WAP, inhouse apod.). Díky této vlastnosti je možno komunikovat s více partnery, kteří mají různé komunikační systémy a je nutno definovat pravidla pro každého zvlášť, což je v rámci BIS jednoduchou záležitostí. BIS dokáže zabezpečit potřebnou komunikaci s různými dalšími komunikačními uzly. Řešení obsahuje dále správu kmenových dat, odesílání a příjem zpráv, přímé zpracování zpráv, menu systém, přímou podporu komprese přenášených dat, automatickou obnovu spojení a pokračování v přenosu po chybě přenosu, individuální výběr času pro komunikaci, odesílání a příjem souborů s různou strukturou, archivní soubor (logy) komunikačních procesů, automatický chod po dobu 24 hodin denně.

Tato varianta představuje vysoce výkonné automaticky fungující řešení pro bezobslužný nepřetržitý provoz s nejvyššími nároky a je vhodná pro všechny typy zpráv, včetně „Just-In-Time“ zpráv.

V případě, že současný informační systém uživatele nemá EDI rozhraní, tj. není schopen exportovat resp. importovat data potřebná pro vytvoření resp. zpracování příslušné zprávy, je možno ke komunikačnímu serveru připojit modul zpracování zpráv pod Windows, který bude potřebná zpracování dat provádět autonomně s manuální podporou. Vývoj navazujících logistických aplikací „ušitých na míru“ podle potřeb zákazníka je rovněž k dispozici.

 

Varianta outsourcingu EDI – Služba CCF a DINET CZ Teledin

Nabídka outsourcingu EDI řešení pro automobilový průmysl Službou CCF Teledin

Služba CCF Teledin

CCF umí konvertovat zprávy mezi různými formáty (EDIFACT, XML, IDoc, SMS, inhouse apod.). Této vlastnosti se využívá jako externího konvertoru, čímž není třeba pořizovat vlastní. Vzniká tím zejména úspora investic a personálních nákladů. Díky této službě je možno komunikovat s více partnery, kteří mají různé komunikační systémy a dříve bylo nutno řešit komunikaci pro každého zvlášť. CCF funguje jako VAN operátor a tím zabezpečuje nutnou komunikaci s různými dalšími komunikačními uzly. Klientům CCF to přináší výhodu jednoho přípojného bodu pro celou datovou síť. CCF na sebe přebírá zodpovědnost za doručování zpráv v odpovídající kvalitě a termínech. Služba zabezpečuje proaktivním způsobem EDI připojení na zákazníka a zašle mu EDI data, které mu došly od obchodních partnerů tohoto zákazníka, neprodleně po jejich přijmutí tak, aby zákazník nemusel sám realizovat připojení a zjišťovat zda mu něco do jeho schránky dorazilo či nikoli.

Služba CCF je s to zabezpečit i konektivity do sítí DINET, GXS, INDRA (dříve Azertia), IBM IE, ENX, Covisint apod. CCF je bezpečná služba s dostupností 24x7 nabízející vysokou průchodnost dat. Umožňuje firmám plně nahradit interní nákladné EDI vybavení a realizovat EDI formou outsourcingu s úsporou investic, jakož i nákladného vysoce specializovaného EDI personálu.

Služba je zaměřena na oblasti retailu, automotive a bankovnictví. Její zabezpečení umožňuje kromě většiny běžných dokumentů objednávkového cyklu a logistiky využití do aktuální potřeby e-fakturace.

Nabízené služby:

 • Virtuální schránka – virtuální prostor pro klienty CCF umožňující přístup ke všem službám, včetně konverze, archivace a notifikace.
 • AlertCCF – služba umožňující upozornit na klientem definovaný stav. Alerty je možno směřovat na SMS nebo email.
 • MobilCCF – služba umožňující příjem SMS, jejich validaci, následnou konverzi do formátu, který používá příjemce a odeslání zprávy.
 • WebCCF – webovské rozhraní služby CCF, prohlížení obsahu virtuální schránky, tvorba nových zpráv nebo odpovědí, import a export do interních systémů, nastavení všech služeb CCF, záložní systém pro zpracování zpráv pro ty, kteří primárně používají službu VANCCF.
 • EmailCCF – komunikace mezi klientem a CCF pomocí e-mailu. CCF umožňuje přijímat zprávy jako e-maily, zasílat zprávy na e-mailové adresy. Navíc umožňuje e-mailovou adresu použít jako cíl notifikace nebo alertu.
 • VANCCF – služba operátora sítě s přidanou hodnotou. Služba VANCCF poskytuje služby VAN: zaslání zprávy do schránky příjemce, přeposlání do ostatních VAN sítí. Umožňuje přeposílání i do zahraničí, má přímou konektivitu na sítě AT&T, GXS, DINET, Azertia a další. K VANCCF je možno se připojit telefonem, ISDN, FTPs, HTTPs, OFTP, OFTP2, AS2, X.400.
 • ForkCCF – tato služba umožňuje poslat jednu konkrétní zprávu více příjemcům. Pro každého příjemce mohou být nadefinována jiná pravidla.
 • KonvertCCF – pronájem konvertovacích služeb. Klient nepotřebuje vlastní konvertor a tuto službu si pronajímá v CCF.
 • CACCF – služby poskytovatele certifikačních služeb (certifikační autority) a bezpečnosti. Služba CACCF umožňuje použít buď certifikáty např. ICA nebo vlastní certifikáty pro EDI partnery.

Nabídka outsourcingu EDI řešení pro automobilový průmysl Službou DINET CZ

Služba DINET CZ

DINET je VAN sítí společnosti Data Interchange Plc. DINET CZ představuje přístupový bod služby DINET na EDI systému v Praze, který v dohodě s Data Interchange Plc provozuje společnost TELEDIN. DINET CZ nabízí uživatelům k dispozici efektivní a levnou službu s nástroji na výměny jak EDI zpráv všech typů, tak i non-EDI dat mezi obchodními partnery. Služba je zaměřena zejména na oblast automotive.

DINET je fault tolerant služba s dostupností 24x7 nabízející mimořádně vysokou průchodnost dat. Umožňuje firmám plně nahradit interní nákladné EDI vybavení a realizovat EDI formou outsourcingu s úsporou investic, jakož i nákladného vysoce specializovaného EDI personálu.

Propojovací dohody

Služba DINET je s to propojit své uživatele na řadu světových VAN providerů tak, aby vznikla globální VAN síť, jež dokáže spojit firmy, jež užívají služeb různých providerů prakticky na celém světě. DINET dokáže propojit obchodní partnery využívajících služeb všech významných VAN providerů (řada menších není uvedena):

 • GXS
 • Easylink
 • Tradanet
 • Covisint
 • IBM IE
 • BT EDI*Net
 • Inovis/OCS
 • EDIServ
 • Telefónica
 • Sterling
 • BT Infonet
 • T-Systems
 • Azertia

Přístupové protokoly

Ke službě DINET se lze připojovat s těmito protokoly:

 • OFTP (TCP/IP, vytáčená - dial-up, ISDN, X.25)
 • AS2
 • FTP
 • SFTP

Vlastnosti

Proaktivní konektivita (Forwarding)

DINET zabezpečuje proaktivním způsobem EDI připojení na zákazníka a zašle mu EDI data, které mu došly od obchodních partnerů tohoto zákazníka, neprodleně po jejich přijmutí tak, aby zákazník nemusel sám realizovat připojení a zjišťovat zda mu něco do jeho schránky dorazilo či nikoli.

Konverze

DINET dokáže konvertovat obchodní dokumenty z formátů používaných obchodními partnery zákazníka do formátů požadovaných zákazníkem. Příslušné mapy jsou vytvářeny a udržovány DINET service týmem.

E-mailové notifikace

DINET disponuje možností e-mailového vyrozumnění zákazníka o všech stavech jím přijímaných či odesílaných obchodních dokumentů (EDI zpráv), tj. zda např. čekají až budou vyzvednuty, zda byly úspěšně odeslány či zda došlo k nějaké chybě při jejich zpracování.

 

Login

Kontakt

Teledin s. r. o.

V Parku 2294/2,
148 00 Praha 4

Tel. +420 261 009 068
Email: