Teledin

EDI solution for small and enterprise Business

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Principy EDI řešení

Elektronická výměna dat - EDI (Electronic Data Interchange) - je jednou z technologií sloužících ke zvýšení účinnosti vnitropodnikových systémů zpracování dat a tím i ke zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti podniků jako takových. Pojem sám znamená přímé datové propojení aplikací tvořících součást těchto systémů, nikoliv bezprostřední komunikaci mezi jejich uživateli - lidmi.

Jedna z používaných definic EDI hovoří o "předávání strukturovaných dat mezi počítači v dohodnutém tvaru standardních zpráv s využitím služeb telekomunikací a bez přerušování ručními operacemi". Základním rysem takového pojetí je proto nezbytná formalizace vyměňovaných dat, která je v praxi zajišťována prostřednictvím různých standardů a norem. Z uvedeného také vyplývá, že jednou z nutných podmínek hromadného nasazení EDI je široce dostupná nabídka potřebných funkcí telekomunikačních služeb za přijatelných cenových podmínek.

EDI vyžaduje dohodu o tvaru a způsobu uspořádání předávaných dat. Tato dohoda, zpočátku obvykle dvojstranná, nabyla s rozšiřováním počtu účastníků charakteru standardu. Postupný vývoj přinesl standardy skupinové, odvětvové, národní a jejich kombinace, až posléze i všeobecné mezinárodní standardy

Kvalitativní změnou, kterou přinesl oproti odvětvově nebo územně omezeným řešením minulosti standard OSN pro elektronickou výměnu dat UN/EDIFACT (United Nations Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport - Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu), je jeho celosvětová jednotnost a nezávislost. Standard UN/EDIFACT je nezávislý nejen na odvětví či oboru v němž je nasazen, ale i na používané výpočetní technice a na způsobu vlastního předávání zpráv.

Standardy automobilového průmyslu jsou určovány evropskou organizací ODETTE (Organisation for Data Exchange by TeleTransmission in Europe - sdružení evropských výrobců automobilů) resp. německým sdružením automobilového průmyslu VDA (Verband der Deutschen Automobilindustrie).

V roce 1987 přijal ODETTE rozhodnutí o migraci svých standardů obchodních dokumentů - zpráv směrem k syntaxi EDIFACT, jež byla nově standardizována ISO. Celý proces migrace trval cca 2 roky.

V roce 1991 pak následovalo rozhodnutí ODETTE o migraci ODETTE zpráv jako ODETTE subsetů odpovídajících zpráv. Všechny potřebné zprávy byly k dispozici a byly zcela vyhovující potřebám evropského automotive průmyslu.

V této době byl rovněž zahájen zásadní dialog s americkou institucí AIAG a o něco později též s japonskými JAMA/JAPIA s cílem realizovat trvalou spolupráci, jejímž výsledkem jsou nyní tzv. globální zprávy.

EDI systém

Obecně se každý EDI systém sestává ze čtyř hlavních komponent:

 • aplikační software
 • konverzní software
 • standardy zpráv
 • datové komunikační metody

Konverzní software vytváří EDI zprávy transformováním dat z aplikačního systému podle standardů a opět převádí přijaté zprávy do formátů, které mohou být zpracovávány přijímající aplikací.

Pro přenos zpráv se zásadně používá komunikační protokol OFTP (Odette File Transfer Protocol), který používá datovou síť X.25 nebo v současné době stále více sítě ISDN a TCP/IP (Internet). V současné době se rovněž zavádí EDI komunikace bezpečným protokolem OFTP2 po těchto sítích, a rovněž protokolem AS2 (používají zejména korejské automobilky).

Přenos zpráv EDI protokolem OFTP po sítích X.25, ISDN a TCP/IP

OFTP protokol - ODETTE File Transfer Protocol

 1. Definován 1986 organizací ODETTE (Organisation for Data Exchange by Tele Transmission in Europe) pro realizaci EDI v evropském autoprůmyslu.
 2. V průběhu posledních 10 let se protokol OFTP velmi rozšířil - od PC po velké mainframy, nejčastěji na sítích ISDN. Nicméně Internet se stal naprosto dominantní mezinárodní komunikační sítí.
 3. Protože rostla výrazně rychlost komunikace a klesala cena využití Internetu - nárostly požadavky jeho využití pro EDI a ODETTE se proto rozhodl rozšířit protokol OFTP o bezpečnostní vlastnosti, jimiž je využití Internetu v EDI pro Automotive podmíněno, a pokročilé komprimační technologie, jako protokol OFTP2 s tímto zadáním:
  1. Protokol OFTP2 musí řešit bezpečnou komunikaci včetně autentizace partnerů po Internetu - šifrování na úrovni paketů, šifrování souborů, elektronický podpis a též podpis potvrzení o přijetí souborů
  2. Protokol musí podporovat jak přímou peer-to-peer komunikaci tak i nepřímou komunikaci prostřednictvím VAN sítí a musí být možné jej využívat alespoň nad protokoly TCP/IP, X.25 a ISDN

Základní principy EDI Automotive protokolu:

 • Cílem OFTP protokolu je podporovat výměny souborů mezi jedním a více místy způsobem nezávislým na datové komunikační síti, hardwarovém či softwarovém prostředí
 • Při návrhu a specifikaci protokolu musí být zohledněny zejména tyto faktory a potřeby:
  1. pravděpodobné rozdíly ve velikosti a sofistikovanosti ukládání souborů v malých a velkých IT systémech,
  2. nutnost zachovat stávající systémy a použít je (minimalizovat změny stávajících systémů a umožnit jednoduchou implementaci),
  3. respektovat různé stáří IT systémů,
  4. respektovat různé značky IT systémů,
  5. vytvořit potenciál pro nárůst sofistikovanosti protokolu (omezit vnější vlivy a zamezit potřebám změn u EDI partnerů).

Systém pro přenos zpráv EDI protokolem OFTP2 po Internetu

OFTP2 - ODETTE File Transfer Protocol version 2 – nové vlastnosti

 1. Šifrování na úrovni relace – šifrovaný kanál
 2. Šifrování zasílaných souborů
 3. Bezpečná autentizace
 4. Komprese souborů
 5. Obrovské zvýšení rozsahu přenášených souborů na 9PB (petabytes)
 6. Dlouhé virtuální jméno souboru
 7. Negativní odezva (Negative End Response - NERP)
 8. Rozšířená časová značka (Date and Timestamp)
 9. Podpis EERP (End2End Response)
 10. Podpis NERP

Zvýšení bezpečnostních vlastností na plnou:

 1. Důvěrnost
 2. Integritu
 3. Neodmítnutí příjmu
 4. Neodmítnutí původu
 5. Bezpečná autentizace

Security vlastnosti jsou založeny na X.509 certifikátech

Algoritmy symetrické a asymetrické šifry a hash funkce OFTP2: (dvě bezpečnostní řešení)

Bezp. řešení symetrická šifra asymetrická šifra hash funkce
1. 3DES_EDE_CBC_3KEY RSA_PKCS1_15 SHA-1
2. AES_256_CBC RSA_PKCS1_15 SHA-1
 1. Podpora obou bezpečnostních řešení je povinná
 2. Používané certifikáty musí být [X.509] certifikáty
 3. Algoritmus TripleDES pracuje v režimu CBC (Cyclic Block Chaining) a používá EDE proces (Encryption Decryption Encryption) s 3 různými 64 bitovými klíči
 4. RSA aplikace je dle definice [PKCS #1]
 5. AES používá 256 bitový klíč v režimu CBC

Systém pro přenos zpráv EDI protokolem AS2 po Internetu

V poslední době však také, zejména v US automotive (ale i retail) a korejských automobilkách vzrostl požadavek na využití funkčnosti protokolu AS2 pro EDI řešení, a to pro realizaci EDI komunikace mezi automobilovými OEM a jim přímo připojenými dodavateli či EDI providery. Proto považujeme za vhodné se zmínit i o této možnosti EDI komunikace.

Řešení AS2 EDI

Řešení AS2, které jsou na trhu, obsahují správu kmenových dat, odesílání a příjem zpráv, přímé zpracování zpráv, menu systém, přímou podporu komprese přenášených dat, automatickou obnovu spojení a pokračování v přenosu po chybě přenosu, individuální výběr času pro komunikaci, odesílání a příjem souborů s různou strukturou, archivní soubor (logy) komunikačních procesů, automatický chod po dobu 24 hodin denně. Předpokládá se snadná instalace, administrace a obsluha s individuální volbou adresářů pro odesílání a příjem dat.

Většinou jde o modulární řešení EDI aplikace postavené na platformě Microsoft Windows, schopné přijímat po datové síti ISDN či Internet protokoly OFTP/TCP/IP a AS2 používané EDI zprávy (např. EDIFACT, ale i další) a na definovaném datovém rozhraní bude k dispozici příslušný datový soubor, případně i s dohodnutým „inhouse“ formátem této zprávy.

Základní požadavky na funkčnost systému

 • Metody komunikace
 • Uživatelskérozhraní

Podporované metody komunikace (protokoly)

TCP/IP komunikace

Využívá dostupnou TCP/IP síť (např. LAN síť na níž je pro vnější komunikaci IP router); toto řešení nevyžaduje žádný specifický hardware.

ISDN komunikace

Výměna dat je vedena po běžné ISDN lince, tj. po zcela jiné datové síti než je Internet; počítač musí být vybaven komunikační kartou pro ISDN a je nutné mít instalovaný software pro ISDN (CAPI).

Uživatelské rozhraní

Rozhraní systému směrem k uživateli - na straně příjmu :

 • přijaté zprávy jsou extrahovány ze systému a jsou zpřístupněny v dohodnutých adresářích,
 • rozdělení do adresářů je konfigurováno podle požadavků následných uživatelských akcí na základě identifikace odesílající strany, typu zprávy, resp. (jako nadstandardní doplněk) na základě dalších specificky vyžádaných kriterií, vycházejících z obsahu zprávy,
 • zprávy mohou být předány uživateli v původním zcela nezpracovaném stavu,
 • zprávy jsou převedeny do ASCII kódu,
 • zprávy mohou být převedeny (konvertovány) do inhouse formátu, tj. do tvaru, který již neobsahuje služební informace, není segmentován (ve smyslu segmentů EDI zpráv) a obsahuje data „preparovaná“ do tvaru, který je vhodný pro navazující aplikace,

Rozhraní systému směrem od uživatele - na straně odesílaní:

 • zprávy určené k odeslání uživatel uloží do dohodnutých adresářů,
 • rozdělení do adresářů je konfigurováno analogicky jako na straně příjmu,
 • zprávy mohou být uživatelem předány ve stavu pro odeslání již definitivním,
 • zprávy jsou převedeny z ASCII do EBCDIC kódu,
 • zprávy mohou být převedeny (konvertovány) z inhouse formátu, tj. z tvaru, který ještě neobsahuje služební informace, není segmentován (ve smyslu segmentů EDI zpráv) ale obsahuje data uživatelem připravená,
 • ve tvaru, který lze pořídit uživatelskou aplikací - takové aplikace pro přípravu inhouse formátu však nejsou integrální součástí systému.

Řešení AS2 v nabídce společnosti TELEDIN

Produkt ODEX Enterprise společnosti Data Interchange Plc. (Velká Británie)

Popis produktu ODEX Enterprise je uveden podrobně v dokumentu „EDI*AUTO DI – řešení vlastního EDI systému“ na této Webové stránce.

Produkt e-AS2 Light společnosti e-integration (SRN)

Produkt e-AS2 Light je plnohodnotně vytvořen prostředky Java, což mu umožňuje provoz na všech systémech, které disponují Java Runtime Engine - JRE - zejména Linux. Vlastnosti systému jsou obdobné vlastnostem produktu ODEX.

 

Systém pro přenos inhouse zpráv EDI pomocí Clearingového Centra CCF Teledin po Internetu

Služba clearingového centra CCF představuje velmi levnou formu outsourcingu EDI (EDI - elektronická výměna dat). Služba CCF nabízí transakční, konverzní a databázové služby. Pojetí clearingového centra CCF umožňuje přímé propojení s vnitropodnikovým informačním systémem zákazníka. Zabezpečuje komunikaci na bázi struktur EDIFACT, ODETTE, VDA, XML, SAP IDoc, LCS Helios, SMS, apod., a to vše po veřejných datových (včetně Internetu) sítích.

Transakční a konverzní služby CCF, jež představují jádro celé služby, konvertují obchodní dokumenty (např. objednávky, faktury, dodací listy, apod.) do EDI zpráv s různými formáty (mezinárodní standardy EDIFACT, ODETTE, VDA, XML, také formáty SAP IDoc, LCS Helios, SMS, vlastní inhouse apod.). Není proto třeba pořizovat nákladný vlastní konverzní EDI systém a je možno komunikovat prostřednicvím EDI s více svými partnery, majícími různé komunikační systémy a dosud bylo pro užití EDI vždy nutno definovat vlastní konverzní pravidla pro každého partnera zvlášť. CCF funguje rovněž jako komunikační VAN operátor a zabezpečuje nutnou komunikaci s různými dalšími komunikačními sítěmi jiných operátorů, jež mohou být užívány některými EDI partnery (např. sítě GXS, DINET, INDRA (dříve Azertia), ENX, apod.). Klientům CCF to přináší zásadní výhodu jediného přípojného bodu pro celou svou EDI komunikaci.

Komunikace se systémem služby CCF probíhá podle potřeb a vybavení zákazníka po sítích TCP/IP (Internet), ISDN, X.25 či vytáčená telefonní linka, a to pomocí protokolů OFTP (2), X.400, AS2, FTP, SSH/SSL, HTTPS. TELEDIN je s to vybavit zákazníka příslušným komunikátorem pro automatický bezobslužný provoz a řešit propojení služby CCF na informační systém zákazníka spolu se zákazníkem či jeho IT dodavatelem.

Systém pro přenos zpráv EDI pomocí aplikace Darwin a Služby DINET CZ po Internetu

DARWIN 3

DARWIN je aplikace kompletního zpracování automotive-objednávkového cyklu. Sestává ze samoobslužného systému, který zpracovává objednávky/odvolávky v tom okamžiku, jak dorazí, přes vybavení dodávky dodacím listem, a rovněž nad rámec uvedeného generuje a zpracovává faktury odběrateli za dodané zboží. Systém je aplikovatelný nejen v automotive, ale i v retailu.

Vlastnosti a funkcionalita

DARWIN umožňuje (auto) dodavatelům snadné zapojení do e-business vztahů s jejich majoritními obchodními partnery. Toho se dosahuje automatickým importem obchodních dokumentů, jako jsou objednávky, odvolávky a předpovědi (plánovací odvolávky), a podporou uživatele při průchodu dokumentů systémem. Rovněž umožňuje vytvářet dokumenty, tj. faktury a dodací listy, a zasílat je obchodním partnerům. DARWIN samozřejmě umožňuje též tisk všech dokumentů, včetně výlepů (transport label) pro dodávané zboží, jakož i vytváření jejich přehledů pro vnitřní potřeby.

DARWIN disponuje vlastní komunikační schopostí vůči službě DINET, nicméně je koncipován na integraci se samostatnými komunikačními systémy, nejlépe s EDI systémem ODEX Enterprise.
Soběstačné pojetí modulu DARWIN znamená rovněž to, že data obsažená v doručené objednávce (odvolávce) jsou přímo využita při vytváření elektronické faktury a dodacího listu, což umožňuje efektivně fakturu a dodací list vytvářet, aniž by se tyto dokumenty musely manuálně připravovat.

Základní vlastnosti modulu DARWIN:

 • OFTP komunikace po TCP/IP
 • Client / Server architektura
 • Keyboard only dispatch program
 • Despatch verification (Barcode scanner)
 • ODEX Enterprise integrace
 • Zpracování objednávek/odvolávek
 • Fakturace
 • Výlepy - Transport labels
 • Automatic product profiling
 • Active Directory security

Zvláštní varianty DARWIN

DARWIN Ford Edition

DARWIN Ford Edition je dedikovaným systémem dodavatele automotive pro realizaci EDI vůči společnosti Ford a její dceřinné společnosti – tj. Jaguar a Landrover.

DARWIN Visteon Edition

DARWIN Visteon Edition je dedikovaným systémem dodavatele automotive pro realizaci EDI vůči společnostem Visteon a Ford. Podmínkou licence pro užívání této varianty je dodavatelská smlouva se společností Visteon. Ukončí-li se tato smlouva, není možné dále systém používat pro komunikaci se společností Ford. Licence tohoto systému má zvláštní cenové podmínky.

Služby VAN Data Interchange - DINET

DINET je typickým VAN systémem (Value Added Network) a je provozován společností Data Interchange Plc. a pro oblast České republiky a Slovenska a též perspektivně Ruské federace pak též v zastoupení Data Interchange společností TELEDIN. Síť DINET zabezpečuje svým uživatelům efektivní a nenákladný nástroj pro elektronickou výměnu všech typů jak EDI tak i non-EDI dat s jejich obchodními partnery.
DINET je fault tolerant službou s dostupností 24x7 a vysokou průchodností dat. Síť DINET umožňuje uživatelům efektivní outsourcing EDI, čímž jim šetří jinak značné investice.

Systém pro přenos zpráv EDI protokolem X.400 po sítích X.25, ISDN a TCP/IP – CZ Mail

X.400 je množina doporučení pro systém přenosu zpráv (Message Handling Systems - MHS), které jsou určeny pro elektronickou poštu. V průběhu minulých let bylo doporučení X.400 přijato jako ideální OSI komunikační médium pro EDI.

Existují tři verze doporučení. Originální verze byla publikována již v roce 1984 a v roce 1988 byla vydána verze, která zahrnuje výrazná zlepšení. Další zlepšení byla publikována ve verzi z roku 1992. Doporučení uvedená ve verzi 1988 zahrnují volitelné doplňky a široký rozsah bezpečnostních služeb.

Vedle nestrukturovaných zpráv (IPM), jenž jsou přímo generovány uživateli, je X.400 schopno přenášet jakýkoli jiný typ, např. Elektronic Data Interchange (EDI) obchodních dokumentů.

Série doporučení X.400 zahrnuje také doporučení X.435 pro stanovení konvencí pro provoz EDI pomocí X.400 prostřednictvím protokolů Pedi. Obchodní aplikace vybavené EDI mohou potom přenášet nebo provozovat obchodní výměnu přímo prostřednictvím EDI UA (EDI User Agent), nebo nepřímo prostřednictvím EDI Access Unit (EDI AU), která slouží více uživatelům.

X.435 poskytuje standardní přenosovou cestu pro EDI výměny vyhovující všem převládajícím EDI standardním formátům (EDIFACT, ANSI X12, UN/GTDI, atd.). X.435 není jen funkční prostředek, ale také specifické služby, jenž poskytují rozhodovací mechanizmus v případě kdy EDI aplikace jsou integrovány s X.400. Tyto služby nejsou přístupné v jiných, dříve používaných "prozatímních" řešeních, totiž v pojetí P2 a P0, které požadují uzavření EDI transakcí buď jako textovou část (body) do X.400 IPM zprávy (protokol P2) nebo jako neformátovanou zprávu typu P0.

Ačkoliv tyto mechanizmy vyhovují všem požadavkům konektivity pro přenos EDI prostřednictvím X.400, nemohou však využívat kompletní množinu služeb, jenž jsou nyní nabízeny s komerčně rozšiřovanými produkty vyvinutými pro X.435. V případě pojetí protokolů P2/P0 mohou obchodní partneři vyměňovat EDI zprávy, ale neexistuje žádná cesta, která by dovolovala příjemci automaticky rozlišit EDI od ostatních druhů provozu. Dále při nasazení protokolu P2 pro EDI obchodní aplikace nemohou partneři využívat vzájemná EDI potvrzení.

 

Login

Contact

Teledin s. r. o.

V Parku 2294/2,
148 00 Praha 4

Tel. +420 261 009 068
Email: