Teledin

EDI solution for small and enterprise Business

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
There are no translations available.

Služba WebEDI v autoprůmyslu

  • Vyrábíte pro automobilový průmysl?
  • Používáte standardní EDI pro logistické procesy?
  • Máte vlastní dodavatele se kterými chcete také komunikovat elektronicky?
  • Nemůžete tyto své dodavatele přimět aby si pořídili standardní EDI?

Pokud odpovíte na předchozí otázky ANO, služba WebEDI je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a je přímo předurčena pro Vaše dodavatele.

Datové struktury zpráv, komunikační protokol a scénáře logistických procesů v automobilovém průmyslu závazně doporučuje evropská standardizační organizace ODETTE. Všichni výrobci dílů pro automobilový průmysl, kteří jsou převážně orientováni na tento obor, mají již systém EDI podle standardů ODETTE implementován. Pořízení výkonného systému EDI a hlavně automatizované napojení logistických zpráv na ERP systémy je relativně nákladné. Podniky, které si systém EDI vybudují, mají tak samozřejmý zájem na tom, aby i komunikace s jejich dodavateli využívala již zavedeného EDI systému a pracovala na základě stejných principů. Jelikož se většinou jedná o dodavatele druhé a třetí úrovně, pro které již nemusí být dodávky do autoprůmyslu klíčové, je obtížné je na nich vyžadovat vybudování obdobných výkonných EDI systémů. Tento trend vycházející z praktických poznatků zohlednila i organizace ODETTE a pracuje na alternativních metodách využívajících sítě Internet a zvláště webových služeb včetně uplatnění nového syntaktického jazyka XML. Společnost Teledin jako člen příslušného odpovědného technologického výboru ODETTE se na těchto pracích aktivně účastní a své poznatky zhodnotila ve vývoji a zavedení služby WebEDI.

Službu WebEDI vyvinula a zřídila společnost Teledin hlavně ve spolupráci se Škoda Auto. Je určena pro ony „občasné“ dodavatele do automobilového průmyslu, kde časový faktor komunikace není prioritním požadavkem. Hlavním požadavkem však bylo, aby na straně Škoda Auto zůstal zachován jednotný režim a aby tato služba byla cenově přístupná pro všechny potenciální partnery. Služba v podstatě nahrazuje a zkvalitňuje faxové komunikace s dodavateli, kteří nemají EDI. Základní principy jsou na následujícím obrázku.

Podrobnější popis služby

Podrobnější popis služby a další informace jsou uvedeny jak na webových stránkách Škody Auto (edi.skoda-auto.cz), tak na webových stránkách Teledinu. V současné době je služba nastavena pro zasílání odvolávky (zpráva DELINS resp. VDA 4905) dodavateli a příjem odpovídajícího dodacího listu (zpráva AVIEXP resp. VDA 4913). Uživatel této webovské služby má možnost importovat si do svých systémů obě uvedené zprávy i ve formátu XML. Služba je připravena k rozšíření o fakturu (zpráva INVOIC). V rámci služby WebEDI je zasíláno velké množství servisních informací, které umožňují mít dokonalý přehled všech partnerů o vyměňovaných zprávách.

Teledin

Teledin je specializovaná softwarová firma na řešení problematiky EDI a bezpečnosti EDI (tedy elektronické výměny informací na základě mezinárodních standardů) a na vývoj software, na logistiku a komunikace s EDI souvisejícími. Know-how firmy je hlavně v oboru počítačových komunikací na bázi standardů EDI (EDIFACT, ODETTE, VDA), logistiky a webových služeb B2B na bázi jazyka XML zvláště zaměřených na nové standardy vyvíjené sdružením ebXML v rámci UN/CEFACT. Základním systémovým prostředím je UNIX a Windows. Teledin je připraven řešit i vaše případné další požadavky na EDI komunikaci v jiných oblastech (např. s bankami, prodejními řetězci apod.) a to jak na základě klasických standardů (EDIFACT) tak v prostředí Internetu (XML a připravovaná doporučení sdružení ebXML).

Kontakt

Pokud budete mít i vy, jakožto uživatelé standardního EDI, zájem o zavedení služby WebEDI pro své dodavatele, kontaktujte prosím firmu Teledin.

Tel. 2210 15 250, fax 2210 15 289, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

3 základní otázky zájemců o službu

Dotaz: Mám standardní EDI a chci využít službu WebEDI pro své dodavatele. Jaké technické úpravy musím provést?
Odpověď: Žádné. Nastavíte pouze parametry OFTP protokolu pro komunikaci s EDI serverem služby WebEDI. Můžete použít vaší datovou síť (X.25 resp. ISDN) neboť Teledin má konektivitu na obě sítě. Předpokládáme, že zasíláte standardní zprávu DELINS.

Dotaz: Jsem dodavatel společnosti Škoda Auto a mám používat službu WebEDI. Jaké technické prostředky potřebuji a co mám udělat?
Odpověď: Potřebujete připojení do sítě Internet a standardní prohlížeč (MS Internet Explorer nebo Netscape). Dále se potřebujete prostřednictvím útvaru logistiky Škoda Auto zaregistrovat do služby WebEDI. Kontaktujte prosím tento útvar či využijte informací Webu Škoda Auto.

Dotaz: Jaké poplatky budu platit?
Odpověď: V případě využití pro komunikaci se Škoda Auto žádné.
 

Login

Kontakt

Teledin s. r. o.

V Parku 2294/2,
148 00 Praha 4

Tel. +420 261 009 068
Email: