Teledin

EDI solution for small and enterprise Business

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

TELEDIN / Data Interchange plc

DARWIN 3

Shrnutí

DARWIN 3 umožňuje firmám zapojit se do e-business vztahů se svými významnými obchodními partnery. Toho je dosaženo automatizací importu obchodních dokumentů, jako jsou objednávky či odvolávky, a následné umožnění uživatele řídit jejich další zpracování v informačním systému. Vlastní dokumenty, jako např. faktury či dodací listy, lze snadno vytvářet a zasílat je svým odběratelům. DARWIN umožňuje též tisk potřebné papírové dokumentace a transportních labelů, které doprovázejí dodávané zboží, stejně jako dokladů pro interní využití.

DARWIN 3 má vlastní jednoduché komunikační schopnosti, ale je vhodné jej integrovat s vysoce efektivním a bezpečným komunikačním systémem ODEX Enterprise.

DARWIN 3 obsahuje čtyři klientské aplikace – Administrator, Order Processing, Despatches, Invoices – čili zpracování objednávek, vytváření dodacích listů a faktur, a administraci systému. Jedná se o multiuživatelskou aplikaci klient/server.

Samozřejmou vlastností produktu DARWIN 3 je to, že data došlá v elektronické objednávce mohou být opět přímo pro vytvoření dodacího listu a faktury, což ušetří jejich přepisování a odstraní tak zbytečnémanuální operace. Mauální vytvoření je však kdykoli samozřejmě možné.

Hlavní vlastnosti

Architektura a škálovatelnost

 1. víceuživatelská klient/server architektura
 2. škálovatelná databáze od MSDE po SQL Server
 3. integrace s Windows Windows zabezpečením

Integrace

 1. se systémovými službami Windows
 2. s ostatními Data Interchange produkty

Komunikace

 1. OFTP po TCP/IP
 2. přímé (peer-to-peer) propojení nebo VAN komunikační služby

Automatizovaná konfigurace

 1. profilové balíčky
 2. pevné nastavení pro některé partnery

Záznamy (logy) a dohled

 1. Real-timové monitorování komunikace
 2. nastavitelné úrovně trasování
 3. uživatelsky definované periody retention periods

Podporované standardy

 1. EANCOM
 2. EDIFACT
 3. ODETTE
 4. TRADACOMS
 5. VDA

Podporované elektronické zprávy (message)

Příchozí

 1. plánovací odvolávka - Delivery Forecast
 2. odvolávka - Delivery Instruction
 3. odvolávka Just-in-Time
 4. objednávka - Orders
 5. selfbilingová faktura - Self-billed invoice
 6. stav skladu - Inventory report

Odesílané

 1. dodací list- Despatch advice/ASN
 2. faktura - Invoice

Skenery

 1. kompatibilní s RFI barcode

Papírové doklady

 1. zásilkové dokumenty
 2. faktury
 3. obecná hlášení

Transportní výlepy (labels)

 1. Odette r1 v4
 2. Odette OTL3
 3. Global Transport label
 4. Global Transport label (European profile)
 5. GALIA ETI9
 6. VDA 4902
 7. KLT labels pro malá balení (německý standard)
 8. Různé speciální výlepy pro některé významné výrobce

Zabezpečení a backup

 1. podporuje uživatele a uživatelské skupiny
 2. funkčnost je založena a omezena na principu uživatelských práv
 3. přístup je chráněn heslem
 4. je zabezpečena archivace
 5. provádí se automatický backup databáze

Multi-language support

 1. Kromě anglického i německé a španělské GUI, ruské a české v přípravě

On-line nápověda (Help)

 1. plná kontextově sensitivní nápověda

Detailní vlastnosti

Víceuživatelská klient/server architektura

DARWIN 3 je víceuživatelská klient/server aplikace plně využívající skutečnou víceuživatelskou klient/server architekturu. Dokáže tak zabezpečit informace pro všechny útvary společnosti, neboť použitím příslušného klienta lze k informacím přistupovat interně odkudkoli.

Produkt DARWIN nabízí čtyři klientské aplikace, které dokáží realizovat různé pracovní úlohy, protože výrobce respektuje rozmanitost pracovních pozic ve společnosti, které řeší a zpracovávají různé části procesu zpracování objednávek. Proto je umožněno instalovat klientské aplikace podle konkrétní potřeby společnosti.

Zpracování objednávky – tato klientská aplikace umožňuje uživateli zobrazit všechny došlé objednávky do systému. Položky (řádky) jednotlivých objednávek lze potvrzovat, doplňovat, manuálně vytvářet, vybírat pro přímé vytvoření dodacích listů, a rovněž pro vytvoření faktur. Dodací listy mohou být rovněž doplňovány, odesílány a fakturovány.
Papírové dokumenty, vytvářené podle individuálních potřeb zákazníka, lze vytvářet podle potřeby, aby mohly být přiloženy k dodávanému zboží.

Dodací listy – tato speciální aplikace, cílená pro využití v útvaru odbytu, nabízí jednoduchý uživatelský interface, který disponuje výhradně funkcemi týkajícími se dodacích listů. Tento interface je zaměřen pouze na to, aby k zásilce vytvořil dodací listy a je ovládán zejména manuálně z klávesnice, jež je upřednostněna proti myši. Aplikace disponuje schopností ověřit detaily každé zásilky pro konkrétního odběratele pomocí skeneru pro RFI bar-code.

Faktury – tato klientská aplikace umožňuje uživateli zobrazil všechny faktury v systému, a to jak ty, které byly vytvořeny pomocí objednávkové aplikace (viz výše), tak i ty, které byly formou selfbilingové faktury doručeny odběratelem. Faktury mohou rovněž být vytvářeny manuálně, upravovány a doplňovány, a zasílány odběrateli. Je možné též vytvářet a tisknout fakturační přehledy.

Administrátor – tato klientská aplikace se nepředpokládá k k běžnému dennímu využití, nicméně pracuje s se základními daty o odběratelích a jejich obchodních požadavcích, o dodávaných produktech a baleních, a též o komunikačních detailech. Proces konfigurace je automatizován na nejvyšší možnou míru s cílem úspory obtížné práce klientovi, nicméně úplně odstranit některé konfigurační prvky bez zásahu klienta nebylo možné.

Integrace s komunikačním systémem ODEX Enterprise

Integrace systému DARWIN s komunikačním systémem ODEX Enterprise má řadu výhod. Symbióza produktů ODEX a DARWIN, založená na vzájemném sdílení souborů, přináší možnosti využití jak základní OFTP TCP/IP komunikace, tak ISDN a AS2 protokolů.

Tato symbióza rovněž umožňuje realizovat notifikace (hlášení) formou e-mailové komunikace, jíž je možné informovat konkrétního uživatele klienta DARWIN že např. odesílaný soubor nebylo možno odeslat či že došlo k chybě po odeslání.

Dále též je třeba zdůraznit, že přínosy tohoto komplexního řešení spočívají i v nových vlastnostech systému ODEX Enterprise z hlediska zpracovávání zpráv, komunikačních vlastností, zejména znovuobnovení komunikace po jejím zhroucení na síti bez ztráty dat a s pokračováním komunikace od okamžiku přerušení (Recovery option).

Profilové balíčky

Profilové balíčky podporuje DARWIN pro řadu výrobců a dodavatelů z oblasti automobilového průmyslu a retailu.

Tyto balíčky obsahují potřebné detaily, jako např. zásilkové kódy, EDI kódy, kontaktní údaje – jména a adresy pro každého z obchodních partnerů. To vše odstraňuje potřebu neustálého manuálního vkládání těchto detailů.

Balíčky jsou konfigurovány tak, že EDI zprávy zaslané obchodním partnerům jsou nastaveny na požadované parametry těchto partnerů.

Profilové balíčky přinášejí snadný a rychlý způsob pro zavádění nových obchodních partenrů do systému DARWIN, protože mohou být jednoduše staženy (download) z website Data Interchange a vloženy do systému DARWIN.
Seznam obchodních partnerů podporovaných systémem DARWIN 3.

Balíčky pro pevné nastavení pro některé partnery

Někteří výrobci a význmané retailové společnosti trvají na používání svých produktových kódů a odmítají kódy zboží svých dodavatelů. DARWIN to řeší tak, že pokud dodavatel obdrží objednávku od takového partnera, produktové kódy, jež vidí v DARWINu jsou jeho vlastní kódy, které zná a užívá. Pokud však fakturuje takovému partnerovi, pak produktové kódy, jež DARWIN použije budou kódy tohoto partnera, které on zná a užívá.

Skenery

DARWIN přináší jako volitelnou možnost užití RFI barcode skenerovou technologii, pro ty partnery, jež jsou touto technologií vybaveni. Užití kompatibilního RFI barcode skeneru v klientovi pro práci s dodacími listy nebo v procesu klienta zpracování objednávek zcela vyloučí zasílání nekompletních dodacích listů, jež neodpovídají obsahu elektronických zpráv dodacích listů (DESADV - despatch advice).

Papírové dokumenty

Ačkoliv EDI principiálně činí papírové dokumenty zbytečnými, jsou zde stále situace kdy je papírová dokumentace nezbytná a je třeba dokument vytisknout. DARWIN je schopen všechny takové vyžadované dokumenty vytvořit a vytisknout.

Zásilkové dokumenty, různých specificací, přiložené ke zboží, jež řada partnerů vyžaduje, jsou většinou následující:

 1. Přejímkový protokol - Delivery Note report
 2. Potvrzený dodací list - Despatch Packaging report
 3. Ford Consignment Note (used for Ford, Jaguar and Visteon)
 4. Balný list - Packing List
 5. Peugeot Consignment Note
 6. VDA 4939 All Reports
 7. VDA 4939 Shipment Master
 8. VDA 4939 Shipment Position Sheet
 9. VDA 4939 Transport Master
 10. VDA Consignment Note (pro zákazníky kteří používají VDA standard jiný než Ford, Jaguar a Visteon)

Doklady faktur mohou být tištěny pro vlastní archivační využití.
Řada dalších obecných reportů, jako je souhrn dodávek apod. může být vytištěna přímo klientem ze zobrazovače došlých zpráv (Inbox view) a ze zobrazovače objednávek.

Transportní výlepy (labely)

DARWIN podporuje všechny standardní transportní výlepy, včetně kastomizace pro tykteré jsou podle přání automotive výrobců.

Zabezpečení a backup

Kromě integrace se zabezpečením v rámci Windows, DARWIN 3 též nabízí vlastní zabezpečení. To umožňuje nastavení práv uživatelů a skupin uživatelů a zavádí vlastní přístup chráněný heslem do aplikace DARWIN 3. Funkčnost vůči každému uživateli je tak nastavena úměrně jeho nastaveným právům, které mu byly přiděleny.

Kvůli dodatečnému zabezpečení dat je vytvořen systém backupu databáze provádí se automatický backup této databáze.

Nápověda (on-line Help)

Každá stránka a každý dialog v rámci aplikace DARWIN 3 má k dispozici Help tlačítko, které vyvolá plně kontextovou on-line nápovědu, která disponuje plnou indexově vyhledávací vlastností a tiskovou funkčností.

Architektura produktu

DARWIN 3 používá MSDE databázi pro ukládání všech prvků obchodních dat. Soubory jsou drženy v samostatných složkách v rámci instalačního adresáře DARWIN.

MSDE databáze byla zvolena pro její robustnost a vysoký výkon. MSDE je rovněž plně škálovatelná pro práci s SQL Serverem pro ještě větší výkonnost, bude-li zapotřebí, a lze ji rovněž napojit na existující podnikový backupovací systém.

Standardní databázový zabezpečovací mechanismus odpovídá za integritu dat a stará se o to trvale. To zahrnuje zpětné obnovení dat, nejsou-li aktualizace dat dokončeny řádně, a dočasné zablokování vybraných aplikačních oblastí, pokud by se jiný uživatel snažil provést aplikaci dat.

Parametry systému, jako jsou nastavení klientů, jsou uchovávány v konfiguračních souborech.

Databáze, složky souborů a konfigurační soubory by měly být backupovány pravidelně podle backupovacího plánu.

Systémové požadavky na hardware

 1. Pentium II 400 Mhz nebo ekvivalent
 2. 128 Mb RAM
 3. 100 Mb potřebný diskový prostor pro instalaci, nejméně 200 Mb či více, což záleží na objemu provozu.

Pro EDI komunikaci je zapotřebí alespoň jedna z těchto možností, jinak též spojení X.25, ISDN:

 1. spojení na Internet
 2. vytáčená telefonní linka a modem

Systémové požadavky na software

Pro instalaci a provoz systému DARWIN 3 je třeba:

 1. Internet Explorer 6 nebo novější (již nainstalovaný)

a jedny z následujících Windows:

 1. Windows XP včetně příslušných Service Packů
 2. Windows 2000
 3. Windows 2000 Server
 4. Windows 2003 Server

Ostatní produkty, jako je .NET podpora, jsou již přiloženy na instalačním disku a nainstalují se automaticky v případě potřeby.

Podpora obchodních partnerů

Následující obchodní partneři jsou aktuálně vedeni v profilových balíčcích systému DARWIN.

Argos Inalfa Roof Saab
Asda Infast Group Sainsburys
Audi Intier SAS
Behr Kirchberg Isuzu Scania
Benteler Jaguar SEAT
BMW Johnson Controls Siemens
Bosch Karmann Skoda
CAT Karstadt Somerfield
Collins and Aikman Kathrein Superdrug
DAF Lamborghini Tesco
DaimlerChrysler Land Rover Teleflex
Delphi Leoni TKA Tallent Chassis
EANCOM Magna Steyr Toyota UK
Facil NedCar Visteon
Faurecia Newey and Eyre Volvo
Ford Nissan UK Volvo Car Corporation
Ford South Africa NMISA VW
GEFCO Peugeot Wabco
GKN Hardy Spicer Perkins Wilhelm
GM Pininfarina Wilkinsons
Hella Renault Cars Witte
Honda Renault VI Woolworths
HUF Rolls Royce YPO

Podpora transportních výlepů (Label)

Produkt podporuje většinu standardních výlepů (Transport labels) a dokáže se způsobem kastomizace přizpůsobit i odlišnostem používaným některými automotive výrobci.

Standardy aktuálně produktem podporované jsou tyto:

Vnější výlepy (Outer Packaging)

 1. GM Master Mixed – General Motors standardní výlep. Užívá se na na vnější označení obalu, obsahuje-li uvnitř jeden typ produktu.
 2. GM Master Multiple – General Motors standardní výlep. Užívá se na na vnější označení obalu, obsahuje-li uvnitř více typů produktů.
 3. GTL Standard A5 – Výlep velikosti A5, který vyhovuje požadavkům a specifikaci Global Transport Label.
 4. GTL Standard A6 – Výlep velikosti A6, který vyhovuje požadavkům a specifikaci Global Transport Label.
 5. KLT – Německý VDA standard (KLT znamená Klein-Ladungs-Träger) užívaný pro odběratelem vyžadovaný VDA standard malého výlepu.
 6. ODETTE – Standardní ODETTE transport label. Tento standard je požadován výrobci, kteří nespecifikovali vlastní mutaci ODETTE standardu. Nicméně i v tomto případě mohou tito výrobci užívat tento standard s vlastní specifickou konfigurací.
 7. ODETTE A6 – Stejná specifikace jako ODETTE standard, ale zmenšená na formát A6.
 8. GALIA ETI9 – Francouzský standard z roku 2004, zavedený s cílem splnit narůstající just-in-time potřeby a vyšší výkonnost výroby.
 9. VDA 4902 – výlep splňující specifikace VDA 4902 label.

Vnitřní výlepy (Inner Packaging)

 1. GM Standard – General Motors standardní výlep. Užívá se na na vnitřní označení v rámci obalu.
 2. GM Standard Small – General Motors standardní výlep. Užívá se jako menší výlep na vnitřní označení v rámci obalu.
 3. GTL Reduced Height – Výškově redukovaný výlep splňující specifikace Global Transport Label.
 4. GTL Standard A5 – Výlep A5 splňující specifikace Global Transport Label.
 5. GTL Standard A6 – Výlep A6 splňující specifikace Global Transport Label.
 6. KLT – Německý VDA standard malého výlepu užívaný pro partnery používající VDA standardy.
 7. ODETTE – Standardní ODETTE transport label. Tento standard je požadován výrobci, kteří nespecifikovali vlastní mutaci ODETTE standardu. Nicméně i v tomto případě mohou tito výrobci užívat tento standard s vlastní specifickou konfigurací.
 8. ODETTE A6 – Stejná specifikace jako ODETTE standard, ale zmenšená na formát A6.
 9. GALIA ETI9 – Francouzský standard z roku 2004, zavedený s cílem splnit narůstající just-in-time potřeby a vyšší výkonnost výroby.
 10. VDA 4902 – Výlep splňující specifikace VDA 4902 label.
 

Login

Contact

Teledin s. r. o.

V Parku 2294/2,
148 00 Praha 4

Tel. +420 261 009 068
Email: